Klanten marketingonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek gemeente

Wilt u inzicht in klanttevredenheid en inventariseren wat nieuwe wensen en behoeften van klanten zijn? Papilio heeft ervaring en deskundigheid bij het realiseren van klanttevredenheidsonderzoek voor uw gemeente. Wilt u dagelijks kunnen zien hoe tevreden uw klanten over de verschillende afdelingen zijn? Of wilt u weten welke acties u met uw gemeente kunt ondernemen om bijvoorbeeld meer zaken online af te wikkelen? Afhankelijk van de exacte vraagstelling van uw gemeente wordt de onderzoeksmethode gekozen. Dit kan bijvoorbeeld een combinatie van een online onderzoek en een telefonisch onderzoek met diepte-interviews zijn, afhankelijk van de wensen en vragen van de gemeente. Een klanttevredenheidsonderzoek voor uw gemeente geeft u inzicht!

Papilio werkt met een concreet plan van aanpak zodat helder is wie wat doet en wanneer het onderzoek wordt opgeleverd. Tussentijds wordt daar waar nodig geschakeld, zodat u antwoord krijgt op de vragen die bij uw gemeente spelen. Het resultaat is een bondig rapport met daarin een samenvatting van het onderzoek en de concrete verbeterpunten en aanbevelingen waarmee de gemeente acties kan uitzetten om de dienstverlening van de gemeente te verbeteren.

Klant aan het woord: Erna Jongerius, afdelingshoofd Kwaliteit & Advies Gemeente Woudenberg

“Wij wilden inzicht in de klanttevredenheid en inventariseren wat nieuwe behoeften en wensen van onze klanten zijn. Papilio heeft ons op deskundige wijze geadviseerd over de mogelijke methoden en de verschillende aanbieders. Op basis van onze vraagstelling is er een combinatie gemaakt van kwantitatief onderzoek voor de representativiteit en het real time kunnen volgen van de klanttevredenheid en kwalitatief onderzoek om inzicht te krijgen in de verbeterpunten en de nieuwe behoeften van klanten.

Het kwantitatieve onderzoek is ondergebracht bij NVVB, waar we konden aanhaken op een bestaand klantenonderzoek voor gemeenten en Papilio heeft het kwalitatieve klantenonderzoek uitgevoerd. Dit is allemaal prima verlopen.

Papilio werkt met een duidelijk plan wie wat doet en op welk moment, zodat de deadline gehaald wordt. Tussentijds krijg je terugkoppeling en worden de juiste vragen gesteld, waardoor er scherpte in het onderzoek komt. We scoorden op klanttevredenheid hoger dan we hadden verwacht met onze gemeente en met de concrete verbeterpunten en aanbevelingen hebben wij verschillende acties uitgezet. Dit onderzoek gaf ons waardevolle informatie om de dienstverlening van de gemeente Woudenberg verder te ontwikkelen. Ik ben erg tevreden over het proces, de snelheid en de kwaliteit van Papilio!”

Klanten zeggen

Quotes

Het marktonderzoek, het klantenonderzoek en de SWOT-analyse gaven nieuwe inzichten waarmee we onze marketingstrategie hebben bijgesteld.

— Stan van Diessen
Roymans Bevestigingsmaterialen BV


Bel mij!


Offerte aanvragen


Aanmelden nieuwsbrief